Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Ανοίγοντας το καθένα από τα παρακάτω βιβλία, επάνω δεξιά στην οθόνη σου βρίσκονται τα περιεχόμενα. Άνοιξέ τα, και μπορείς να μεταβείς σε όποια ενότητα του βιβλίου θέλεις!

Γλώσσα

Το πρώτο μου λεξικό

Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων

Μελέτη περιβάλλοντος 

Φυσική Αγωγή

Εικαστικά

Μαθηματικά

Μουσική